عمل جراحی لیزیک

لیزیک نوعی روش جراحی چشم با استفاده از لیزر است که برای اصلاح عیوب انکساری چشم استفاده میگردد. در این جراحی سرپایی، برای شکلدهی قرنیه و اصلاح عیوب انکساری، از دو لیزر فمتوسکند و اگزایمر استفاده میشود و با برداشتن لایهای از سطح قدامی چشم، اصلاح بینایی سطح قرنیه صورت میگیرد. برای اکثر افراد، روش لیزیک یک جایگزین طولانی مدت برای عینک و یا لنزهای تماسی میباشد. اغلب بیماران پس از جراحی تا پایان عمر یا سالها نیازی به عینک ندارند. این عمل موثر بوده، درد کمی به همراه دارد و بیمار بهطور معمول یک تا سه روز پس از عمل بهبود مییابد و نیازی به بانداژ و بخیه ندارد.